Upozornění: kurz je aktuálně pozastaven!

JAKO ALTERNATIVU MŮŽETE VYUŽÍT, V PŘÍPADĚ VOLNÝCH MÍST, KURZ MIMI CVIČENÍ OD 9 MĚSÍCŮ!

Mimi studio od 9 měsíců

Mimi studio od 9 měsíců je určeno rodičům s dětmi od doby, kdy děti začínají lézt, až do doby, než začnou samostatně chodit. Kurz podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí se zaměřením na výtvarnou a pracovní činnost (modelína, voskové koule a prstové barvy) v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí.

Popis kurzu

  • je určen rodičům s dětmi od 9 do 12 měsíců (děti lezoucí až do doby, než začnou samostatně chodit)
  • vhodné jak pro mladší děti, které splňují výše uvedené dovednosti nebo také starší děti, které stále lezou nebo chůzi kombinují s lezením
  • kurz se zaměřením na jemnou motoriku, který podporuje sociální a psychomotorický vývoj dětí v souladu s jejich psychomotorickou vyspělostí a je inspirací pro všestranný rozvoj dítěte v domácím prostředí
  • zahrnuje 3 zájmové činnosti
  • zájmová činnost tělovýchovná (pohybové hry a cvičení s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního (např. obruče, balonky), tak netradičního (např. padák, nafukovací kruhy)
  • zájmová činnost hudebně pohybová (zpěv, tanec a rytmizace za doprovodu hudebních nástrojů)
  • zájmová činnost výtvarná a pracovní (MODELÍNA, VOSKOVÁ KOULE, PRSTOVÉ BARVY - není důležitý výsledek, ale radost ze společné činnosti)
  • MIMI STUDIO JE ORGANIZOVÁNO FORMOU KURZU V DÉLCE 3 LEKCÍ NEBO FORMOU JEDNORÁZOVÝCH LEKCÍ
  • NABÍDKU MIMI STUDIÍ NALEZNETE PŘED PLÁNOVANÝM TERMÍNEM V AKTUALITÁCH!
Obrázek kurzu Mimi studio od 9 měsíců

Aktuální nabídka

KURZ JE MOMENTÁLNĚ POZASTAVEN!

JAKO ALTERNATIVU MŮŽETE VYUŽÍT, V PŘÍPADĚ VOLNÝCH MÍST, KURZ MIMI CVIČENÍ OD 9 MĚSÍCŮ!